Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland, persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken die wij van u ontvangen en wat uw rechten hieromtrent zijn.

Waarom
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om

– De dienstverlening van en overeenkomsten met het Internationaal Zomerfestival Flevoland Flevoland uit te kunnen voeren;
– U te kunnen informeren als u, bijvoorbeeld via onze website, hierom heeft verzocht;
– U uit te kunnen nodigen voor voorstellingen/events;
– Te voldoen aan de op de Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Welke
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening (naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer)
– Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
– Gegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van voorstellingen/events, zoals dieetwensen of vereisten ten aanzien van toegankelijkheid.

Werkwijze
De Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:
– Uw toestemming
– Een gerechtvaardigd belang
– Geen verstrekking aan derden, tenzij dit nodig is voor de verstrekking van onze dienstverlening;
– Technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:
Wij Google Analytics-cookies gebruiken.
Wij met Google een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
Wij gegevens delen hebben uitgezet.
Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Via Musica of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of over het privacybeleid van onze Stichting dan kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 0320 227718 of via de e-mail
info@festivalviamusica.nl

Reacties zijn gesloten.