Organisatoren & Bestuur

Artistiek directeur: David Rabinovich
Zakelijk leider: Marion Boshuizen

Bestuur:
Klaas Heerema, voorzitter
Berry van Elst, secretaris
Annely Zurwieden, penningmeester
Bart Abbes, algemeen lid
Marijke van Sprang, algemeen lid

Comité van Aanbeveling:
dhr. Ton van Amerongen, wethouder cultuur in Dronten
mevr. Mieke Baltus, burgemeester van Lelystad
dhr. Marcel Jansen, directeur-bestuurder Cultuurbedrijf Noordoostpolder
dhr. Egge-Jan de Jonge, wethouder cultuur Zeewolde
dhr. Franc Weerwind, voormalig burgemeester van Almere
dhr. Teunis van der Zwart, hoofd Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag
dhr. Sander Zwiep, presentator ‘Maatwerk’ op Radio 4

Ambassadeurs:
dhr. Bert Gijsberts
dhr. Fokke Hoekstra
dhr. Henk Tiesinga
dhr. Jan Venema
mevr. Riet van der Wee

Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door