Desiderius Erasmus

Erasmus: Out of the box in de 15e editie

Nieuwsgierig, tegendraads en een gepassioneerd denker. Iemand die mensen wilde stimuleren om zelf na te denken, kennis te vergaren en niet alles voor zoete koek aan te nemen. In eerste instantie lijkt Erasmus misschien geen voor de hand liggende keuze als thema voor een muziekfestival, maar bovenstaande typering zou even goed het karakter van Via Musica kunnen zijn. Mensen nieuwsgierig maken en uitdagen met iets bijzonders is precies ons doel en heeft ons geïnspireerd tot het programmeren van een breed toegankelijk, prikkelend festival.

Het thema

Erasmus was geen musicus. Wel weten we dat hij als koorknaap onder leiding van Obrecht heeft gezongen en dat hij bij zijn vriend Thomas More gemusiceerd heeft. We weten wat hij als theoloog over kerkmuziek dacht en dat was niet altijd positief. Zo had hij een hekel aan “leeghoofdige wijsjes op banale teksten”.

Maar minstens zo belangrijk is wat de persoon Erasmus teweeg heeft gebracht en in gang heeft gezet. Erasmus reisde heel Europa door, nam op zijn reizen vaak studenten met zich mee. Later resulteerde dit in de totstandkoming van de Erasmusbeurs voor internationale uitwisseling van studenten.

Er is een Erasmusprijs, waarbij de nadruk ligt op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. Een thema dat juist in deze tijd weer actueel is! Dit alles geeft ons de gelegenheid om vanuit zijn levensloop en gedachtegoed een brede, eerste klas programmering neer te zetten.

Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door