2023: Apollo en de Muzen

Op de berg Helicon is het een levendige boel. Daar huist Apollo met zijn negen Muzen — godinnen van de kunst en wetenschap. Fluitspel, tragedie, komedie, gewijde hymnen of juist liederen zonder godsdienstige strekking, poézie, sterrenkunde….Er wordt gedanst, gemusiceerd, er worden verhalen verteld, er wordt gestudeerd. Voor de oude Grieken stonden de kunsten en wetenschappen in hoog aanzien. Voor hen was het goed dat zij daar hoog op die berg de Helicon vertoefden. Dat is nu wel even anders. Kom uit je ivoren torentje, kom van die berg af, zouden we zeggen. En ja hoor, daar komen ze aangesneld, Apollo en zijn muzen, vanaf de Helicon naar Flevoland.

Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door