Het thema

Erasmus was geen musicus. Wel weten we dat hij als koorknaap onder leiding van Obrecht heeft gezongen en dat hij bij zijn vriend Thomas More gemusiceerd heeft. We weten wat hij als theoloog over kerkmuziek dacht en dat was niet altijd positief. Zo had hij een hekel aan “leeghoofdige wijsjes op banale teksten”.

Maar minstens zo belangrijk is wat de persoon Erasmus teweeg heeft gebracht en in gang heeft gezet. Erasmus reisde heel Europa door, nam op zijn reizen vaak studenten met zich mee. Later resulteerde dit in de totstandkoming van de Erasmusbeurs voor internationale uitwisseling van studenten.

Er is een Erasmusprijs, waarbij de nadruk ligt op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. Een thema dat juist in deze tijd weer actueel is! Dit alles geeft ons de gelegenheid om vanuit zijn levensloop en gedachtegoed een brede, eerste klas programmering neer te zetten.

Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door