Erasmus

Erasmus is een van de grootste denkers uit de geschiedenis van ons land. De in Rotterdam geboren humanist, priester, theoloog, filosoof en schrijver staat bekend als een nieuwsgierige, gepassioneerde maar vooral ook een tegendraadse wetenschapper. Hij stimuleerde mensen om zelf na te denken en niet alles wat er op hen afkwam voor zoete koek te slikken.
Tijdens het festival verbinden we uiteenlopende componisten en muziekstijlen met Erasmus: kerkmuziek van Obrecht, waar hij als monnik en koorknaap vertrouwd mee was. Maar ook de wereldlijke renaissancemuziek die hij hoorde bij zijn vrienden en waar hij intens van kon genieten. Ook linken we Erasmus aan Luther, die net als Erasmus kritiek had op de kerk, maar met wie hij het ondanks dat toch hartgrondig oneens was. Via Luther komen we bij uit bij Bach en Brahms en Erasmus’ voorliefde voor de oude, Griekse mythologische verhalen horen we terug in de aria’s uit Idomeneo van Mozart.
De Argentijns-Duitse componist Mauricio Kagel ontving in 1998 de Erasmusprijs. In zijn werken klinkt door hoe hij vanzelfsprekende luistergewoontes wilde doorbreken om het muzikale erfgoed te behoeden voor verstarring. Hij geldt als een van de belangrijkste componisten van de twintigste eeuw. Van hem speelt het Dudok Kwartet een experimenteel strijkkwartet.

Het thema

Erasmus was geen musicus. Wel weten we dat hij als koorknaap onder leiding van Obrecht heeft gezongen en dat hij bij zijn vriend Thomas More gemusiceerd heeft. We weten wat hij als theoloog over kerkmuziek dacht en dat was niet altijd positief. Zo had hij een hekel aan “leeghoofdige wijsjes op banale teksten”.

Maar minstens zo belangrijk is wat de persoon Erasmus teweeg heeft gebracht en in gang heeft gezet. Erasmus reisde heel Europa door, nam op zijn reizen vaak studenten met zich mee. Later resulteerde dit in de totstandkoming van de Erasmusbeurs voor internationale uitwisseling van studenten.

Er is een Erasmusprijs, waarbij de nadruk ligt op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. Een thema dat juist in deze tijd weer actueel is! Dit alles geeft ons de gelegenheid om vanuit zijn levensloop en gedachtegoed een brede, eerste klas programmering neer te zetten.

Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door